Restaurant hero image

Jin Chan Zhang Restaurant

2835 28th St, Boulder, CO 80301

Jin Chan Zhang Restaurant - Boulder, CO

2835 28th St, Boulder, CO 80301 Call us today: (303) 449-7950